Phòng nổi bật

Đắc Tín Luxury Hotel vui lòng khách đến - Vừa lòng khách đi

Phòng Premium Double

Giường 1 giường đôi (1.6m)
Người 2 người
Hướng Thành phố
Kích thước 15m2
Giá phòng 480,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Premium Twin

Giường 2 giường đơn (1.2m)
Người 2 người
Hướng Thành phố
Kích thước 20m2
Giá phòng 560,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Premium Double + Single

Giường 1 giường đôi (1.6m) & 1 giường đơn (1.2m)
Người 3 người
Hướng Thành phố
Kích thước 22m2
Giá phòng 640,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Deluxe Double

Giường 1 giường đôi (1.6m)
Người 2 người
Hướng Thành phố
Kích thước 21m2
Giá phòng 720,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Suite

Giường 2 giường đôi (1.6m)
Người 4 người
Hướng Thành phố
Kích thước 28m2
Giá phòng 960,000₫ / Đêm
Xem chi tiết